60 éves a Mezőcsát Népi Együttes

60 éves a Mezőcsát Népi Együttes

(Egy jubileumi műsor margójára)

A jubileum alkalmából nagyszabású műsort tekinthetett meg, illetve ezt követően jótékonysági bálon vehetett részt mezőcsát kultúrát szerető és arra áldozó közönsége. A befolyó összeg a Mezőcsát Népi Együttes javára kerül felhasználásra. A műsor és a bál megszervezését és lebonyolítását a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma vállalta magára.

A Mezőcsát Népi Együttes 1948-ban alakult. Ebben az időszakban több olyan intézmény is volt, ahol a hagyományok és természetesen a szórakozás okán kisebb táncegyüttesek alakultak. Ilyen volt például a Termelő Szövetkezet, az Ipartestület, a Földműves Szövetkezet, az Állami Gazdaság, de a legjelentősebb a visszaemlékezések alapján a mezőcsáti Művelődési Házban működött.
60 év egy emberöltő. 60 év leforgása alatt egy gügyögő kis emberkéből az élet megpróbáltatásai és örömei után egy bölcs és sokat tapasztalt, az élet utolsó szakaszába érő emberré leszünk. Ebből a gondolatból született meg a Mezőcsát Népi Együttes jubileumi műsora, mely ?Az idő kereke? címet kapta. Az alkotás az emberi élet nagy sorsfordulóit volt hivatott bemutatni. A gyermeki élet, a suhanc és leányélet, a pályaválasztás édes-keser pillanatait. Hisz tudjuk, nem mindig azt választhattak életük párjának kit szívük kívánt volna, hanem a pénz a pénzhez, föld a földhöz igazsága érvényesült. Majd az idő kereke továbbgördül és a katonáskodás, a hétköznapi dolgos élet és az elmúlás szomorú pillanatai következtek. A gondolatiság menetét egy archív fotókból álló vetített háttér biztosította. A Mezőcsát Népi Együttes ezzel a műsorral kívánt tisztelegni a 60 év munkássága előtt, köszöntve ezzel a jelenlévő művészeti vezetőket, volt táncosokat és természetesen a jótékonysági bál összes résztvevőjét. Mi jelenlegi táncosok és vezetők nagyon büszkék vagyunk együttesünkre, elődeinkre és természetesen arra, hogy mi lehettünk ennek az estének a főszereplői.
A jubileumi est egyik meglepetése volt a régi táncosok színpadi bemutatója. Csillogó szemmel, a fiatalokat megszégyenítő lendülettel adták elő műsorukat. Köszönjük nekik a részvételt, az élményt, amit a jelenlegi tánckarnak sugároztak. Próbálkozunk a nyomdokaikba lépni, hírnevet és dicsőséget szerezni városunknak, tovább éltetni a 60 éves együttest, a lehetőségeinkhez mért legmagasabb színvonalon.
Végezetül hálás szível mondunk köszönetet mindazoknak, akik áldoztak erre az estére, mindazoknak akik segítséget nyújtottak a háttérmunkálatokban.
Szeretném köszönetünket és elismerésünket tolmácsolni a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány összes munkatársának, a kuratórium tagjainak és vezetőinek e csodálatos ünnep megszervezéséért és lebonyolításáért.

Mezőcsát Nép Együttes