Alapítványi hírek

Alapítványi hírek

Alapítványunk ebben az évben ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. Célunk a város kulturális és közösségi életének segítése, egyrészt rendezvények által, másrészt lehetőségeinkhez képest anyagi támogatással.
Kiemelt figyelmet fordítunk a hagyományok ápolására, a helyi amatőr csoportok támogatására.
Ezúton szeretnénk bemutatni a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumát.

Alapító: Tóth László vállalkozó
Elnök: Répásiné Balogh Mária könyvelő
Kuratóriumi tagok:
Bánfalvi Béláné Klára nyugdíjas Művelődési Ház és Könyvtár vezető
Farkas Istvánné Judit könyvtáros
Juhász László tanár
Kovács Árpádné Aranka gazdasági ügyintéző
Kovácsné Szikszai Éva nyugdíjas könyvelő

A 10 éves évforduló nagyszerű alkalommal szolgál az eddig végzett munka számbavételére.
1. Emléktáblát helyeztünk el városunk szülötte Kiss József költő és lapszerkesztő egykori szülőházának helyén (amit évente megkoszorúzunk)
2. Kiss József egykori bútoraiból, és személyes tárgyaiból emlékszoba kialakítását támogattuk és az avatását finanszíroztuk
3. Komolyzenei hangversenyeket szerveztünk, legtöbbször Juhász Tamás közreműködésével (aki mára az egykori növendékből zongora művész lett). A hangversenyek bevételeiből zongorát vásárolt az alapítvány a közösségi ház részére. További hangversenyek szervezései is rendszeressé váltak, mellyel Juhász Tamás zongoraművészt támogatjuk.
4. Megalakulásunk óta minden évben meredezésre kerül a Csáti Vásár, mai nevén az Őszi Városnap, melyet a Közösségi Házzal együtt szerveztünk és szervezünk a mai napig. A vásáron megpróbáljuk összegyűjteni és bemutatni a helyi és környékbeli kézműveseket és munkáikat, valamint lehetőséget adunk az amatőr csoportoknak a bemutatkozásra. A helyi hagyományok ápolását szem előtt tartva folytattuk a korábban már felelevenített szüreti felvonulásokat, új színfoltként pedig felelevenítettük a régi szilvalekvár főzés hagyományát, valamint megszerveztük a mára már hagyománnyá vált veteránautó és motor felvonulást is.
5. Jótékonysági bált szerveztünk a Mezőcsát Citerazenekar CD-jének kiadása céljából, valamint a Mezőcsát Népi Együttes ruhavásárlását is szintén egy jótékonysági bál bevételéből tudtuk finanszírozni.
6. Támogatást nyújtottunk Tóth János helyi alkotó könyvének megjelentetéshez, valamint több alkalommal nyújtottunk segítséget Vass J Zsóka kiállításához. Wachter Józsefné Erzsike nénivel közösen szerveztünk bemutatókat ahol a csáti alkotók kerültek bemutatásra.

Dióhélyban, a teljesség igénye nélkül ennyi, hiszen valószínűleg Önök is ott voltak a rendezvények valamelyikén és remélhetőleg jól érezték magukat.

2010. július 24-én került megrendezésre a ?Csáti menyegző? című jótékonysági bál, melynek bevételéből alapítványunk hozzájárult a Mezőcsát Népi együttes lengyelországi turnéjának költségeihez. A kuratórium tagjai ? egyrészt hagyományápolás másrészt, hogy a megszokott báloktól különbözzön ? úgy döntöttek, hogy egy falusi lagzi formájában hívják a város lakosságát erre a jótékonysági rendezvényre. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek abban, hogy létrejöjjön ez a rendezvény, és a kért támogatást meg tudjuk adni a tánccsoport részére.

Köszönjük az ÁMK Közösségi Ház és Könyvtárnak, valamint Juhász László családjának, hogy helyet adtak a rendezvényüknek. Megköszönjük a VIESZ vezetőségének, hogy biztosította számunkra azon embereket, akik nélkül nem épülhetett volna fel az a sátor, ahol zavartalanul szórakozhattunk.

Köszönetet szeretnék mondani a Népi együttes minden tagjának a fergeteges műsorért és a fáradhatatlan munkáért, amit a rendezvény éjszakáján végeztek. Itt szeretnék köszönetet mondani Gazda István esperes úrnak, hogy egy nagyon szép istentisztelet megtartásával közreműködött a rendezvényünkön, valamint Kuli Sándor úrnak, hogy hintójával színesítette felvonulásunkat.

Meg szeretném köszönni mindazoknak, akik hozzájárultak a vacsora elkészüléséhez, elsősorban a szakácsainknak: Matyasovszky Imrénének, Bodáné Keresztúri Zsuzsának, valamint Sófer Jánosnénak, Csorba Györgynek, Kuli Sándornak, a Nyírfa-Ker. Kft.-nek, Vályi Lajosnak, Bogdán Vincének, Bukta Gyulának, Sólyom Istvánnak, a Red Rock Ételbárnak, ifj. Tóth Lászlónak, hogy alapanyag felajánlásaikkal, támogatásukkal, segítő munkájukkal támogatták rendezvényünket.

Köszönetet szeretnék mondani Forrai Györgynek, az ÁMK Egressy Béni Általános Iskolának, Arnóth Jánosnénak, Császár Zoltánnak, Deák Sándornak, Csótka Ferencnek, Horváth Sándornak, Kovács Árpádnak, a Franco-Trade Kft.-nek, özv. Farkas Istvánnénak, Rőthi Jánosnak, Nagy Zsuzsának, Farkas Istvánnak, Kerékgyártó Istvánnak és Feleségének, Roszkos Lajosnénak, a Hadas zenekarnak, a Polgárőröknek, a Rendőrség munkatársainak és végül de nem utolsó sorban ifj. Szabó Miklósnak, akik fáradságot nem kímélve munkájukkal hozzájárultak rendezvényünk sikeres lebonyolításához.

Köszönettel a Kuratórium.