II. Csáti Menyegző

II. Csáti Menyegző

2010-ben hagyományteremtő céllal rendezte meg a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány a Csáti Menyegzőt. A résztvevők visszajelzése alapján mindenki jól érezte magát, ezért a sikerre való tekintettel jótékonysági célból idén újra megszerveztük.

Ez a menyegző kicsit eltért a tavalyi rendezvénytől. E napon du. 4 órakor Arnóth János hintó fogata elindult Kiss Lajossal és Kissné Ádám Évával, a jubiláns ifjú párral, a tanúkkal, Juhász László tanár úr – alapítványi tagunk ? Mátyás utcai Tájházához, ahol kezdetét vette hagyományos rend szerint a menyegző. Tanúi voltunk a menyasszony kikérésének, a vőlegény búcsúztatásának és a hozzá kapcsolódó rendkívül lendületes, szépen koreografált táncos köszöntésnek. A népzenét a citerazenekarunk szolgáltatta Boncsér Gábor vezetésével, a táncokat Zelei Ferenc és Bakondi István vezetésével tanulták meg a Népi Együttes tagjai. Kedves színfoltja volt ennek a résznek, amikor a Népi Együttes tagjai az egész udvar adottságát kihasználva táncházzá formálták a vendégek bevonásával az ünnepség e nagyon szép szakaszát. Ez a gesztus nagyon fontos volt az együtt ünneplő közösséggé formálódásban.

A vőfélyi teendőket Bertók Lajos látta el nagy odaadással és hozzáértéssel.

A tájháztól 6 órára érkezett meg a népes ?násznép? a szépen feldíszített református templomba. Istentiszteleten vettünk részt Gazda István esperes úr szolgálatával, aki előtt megerősítették a 25 évvel ezelőtt tett házasságkötési fogadalmukat. Megható pillanatoknak voltunk tanúi, amikor a menyasszony és a vőlegény köszönetüket és megbecsülésüket kifejezve egy-egy virágcsokorral köszöntötték Édesanyjukat. Az istentiszteletet gazdagította, az ?ifjú párt? köszöntötte az Egressy Béni Kórus színvonalas szolgálata Szűcs Sándor karnagy úr vezetésével és ifj. Szabó Miklós zongorakíséretével.

Az ÁMK Közösségi Ház udvarán felállított lakodalmas sátorban folytatódott a menyegző. A lakodalmas zenét ifj. Szabó Miklós szolgáltatta. Ezúton is köszönjük.

A vacsora előtt került sor az énekkar újabb szereplésére, a Népi Együttes fergeteges lendületű táncbemutatójára és a citerazenekar műsorára.

A vacsora után a ?násznép? táncolhatott kedvére, mindenki megtalálhatta a neki megfelelő zenét és táncot. Hagyományok szerint került sor éjfélkor a menyecsketáncra, aminek a bevétele most nem az ifjú párt, hanem a Népi Együttest és az Egressy Béni Kórust támogatta.

A Kórus támogatásának az adott különös aktualitást, hogy 29 évvel ezelőtt alakult vegyes karként és jövőre 30 éves jubileumára készül, ebből az alkalomból új fellépő ruha vásárlásához adunk támogatást.

Az énekkar történetéről elhangzott, hogy városunk énekelni szerető lakosaiból tevődött össze, korra, nemre és foglalkozásra való tekintet nélkül. Repertoárjukban népdalok, népdalfeldolgozások, kórusművek és egyházi énekek szerepelnek.

Az évek során dalostársi kapcsolatot alakítottak ki a megye más kórusaival, valamint a németországi Worbis város és az erdélyi abafáji egyházi énekkarral. Kölcsönösen vendégszerepeltek egymás településein, sőt a worbisiakkal később testvérvárosi kapcsolat is létrejött. A kórus tagjai nagy sikerrel léptek fel dalostalálkozókon és városi rendezvényeken. Színvonalas munkájukat szakmai minősítőn arany fokozattal díjazta a zsűri.

Sajnos az alapító tagok közül ma már többen nem lehetnek közöttünk. Köszönetet kell mondanunk a karnagyoknak és az énekkari tagoknak. A megalakuló kórus első karnagya Poncsák Mihály volt, őt Gávay Katalin, majd Tolvajné Tóth Klára követte.

Jelenleg az énekkar 18 főből áll és a tavalyi újjászervezéskor női karrá alakult, Szűcs Sándor karnagy vezetésével.

Itt köszönjük meg a Kórus által készített finomabbnál finomabb süteményeket, a táncosok fáradságos munkáját, a szakácsoknak a finom ételeket, a polgárőröknek a biztonságot.

A menyegzőről Császár Zoltán videofelvétel készített, melyet ezúton is köszönünk. A DVD megrendelhető a Közösségi Ház és Könyvtárban Farkas Istvánnénál.

Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát és jövőre is szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felajánlásukkal és munkájukkal hozzájárultak a rendezvény zavartalan lebonyolításához:
Gazda István esperes, Franco-Trade Kft., Forray György, Juhász László és családja, Tóth László vállalkozó, Nyírfa-Ker. Kft, Arnóth János, Bukta Gyula, a VIESZ vezetője: Kovács József István, Csótka Ferenc villanyszerelő, Fehér József és brigádja, ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár, Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Mezőcsáti Polgárőr Egyesület, Kuli Csaba, Kovácsné Kuli Ágnes, Bogdán Vince, Vályi Lajos, Nagyné Ruszkai Erzsébet, Deák Sándor, Sólyomné Deák Edit, Sólyom István, Csillag András, Csillag Andrásné, özv.Tóth Sándorné, Dr. Fedák András, Balogh István, Balogh Istvánné, Répási Gábor, Kovács Árpád, Farkas István, Rőthi János, Veresné Nagy Zsuzsa, Tóth Sándor, Balogh Béla, Matyasovszky Imréné, Mihalik Attila, Mihalikné Kovács Erika, Sepsiné Marika, Sófer Jánosné, Fehér József, Szilágyi József és családja, Császár Zoltán, a Mezőcsát Népi Együttes, a Mezőcsát Citerazenekar és az Egressy Béni Kórus tagjai, a Nyugdíjas Klub tagjai, Thomas Júlia.

Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma