Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik idejüket rászánva megtisztelték a rendezőket azzal, hogy a 2009. szeptember 26-i Városnapra kilátogattak és végignézték műsorainkat. Bízunk benne, hogy minden korosztály megtalálta a neki tetsző előadást. Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk azoknak, akik segítsége nélkül nem tudtuk volna megvalósítani ezt a rendezvényt.

Elsősorban Mezőcsát Város Önkormányzatának, a Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár minden dolgozójának (Olter Éva igazgató asszony, Veresné Nagy Zsuzsa, Siposné Horváth Anita, Farkas Istvánné, Rőthi János), a Mezőcsát Kultúrájáért Alapítványnak (Kovácsné Szikszai Éva, Bánfalvi Béláné, Farkas Istvánné Juhász László, Tóth László, Répásiné Balogh Mária) valamint a Mezőcsáti Autósport Szakosztálynak.
A városnap a szilvalekvárfőzéssel kezdődött. Itt szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik ebben részvettek és segítségükkel kifőtt a várva várt szilvalekvár. Először Hornyák János úrnak, hogy biztosította számunkra a szilvát, másodsorban Zakhar Tibornak és feleségének (Szőke néninek) valamint Tóth László alpolgármester úrnak, hogy leszedték és a Nyírfa-Ker. Kft. dolgozóinak, valamint Tokaji Józsefnének, Bánfalvi Bélánénak, hogy előkészítették a szilvát a lekvár főzéshez. Harmadsorban pedig a Nyugdíjas Klub tagjainak, név szerint: Bagi Mihályné, Rembeczki Balázs, Balogh Béla, Smura Miklós, Smura Miklósné, Kovács Péterné, Varga Istvánné, Sashalmi Zoltánné, Kiss Gyuláné, Illés Józsefné, Vida Lászlóné, Gere Lajos, Gere Lajosné, Kormos Ferencné, Erőss Gyuláné, Lobkovitz László, Lobkovitz Lászlóné, Komjáti Józsefné, Pereszlényi Kálmánné, Poros Józsefné, Halász Ferencné? Léki Imre, Kondrák Sándorné, Gyöngyösi Józsefné, hogy idejüket nem sajnálva segítségükkel elkészülhetett a lekvár.
Az udvaron a szilvalekvár mellet krumpli lángost is kóstolhattunk. Köszönetet szeretnék mondani elsősorban szüleimnek, Balogh Istvánnénak, édesanyámnak, és Balogh Istvánnak, édesapámnak, hogy elvállalták, és Tokaji Józsefnével, Szabó Lajosnéval, alpolgármester úr feleségével, Tóthné Lőrincz Máriával, édesanyjával Tóth Jánosnéval, és a Nyugdíjas Klub lelkes segítőivel kisütötték a krumpli lángost
A nap fő látványossága a veterán autó felvonulás volt. A veterán autó felvonulás megvalósításáért köszönetet szeretnénk mondani minden autó és motor, valamint tűzoltó autó vezetőjének, hogy eljöttek, és autóik felvonulásával színesítették a város napját. Név szerint: Cserny Lászlónak és csapatának (Mezőkeresztes), Dózsa Györgynek (Mezőkeresztes polgármestere), a helyi veterán autó és motor szerelmesinek, Szendrey Józsefnek, Molnár Tibornak, Répási Gábornak, Fehér Józsefnek, Kuli Krisztiánnak, Dukai Józsefnek, a tűzoltó egyesület tagjainak, Iszlai Szabolcsnak és Nagy Imrének valamint Igrici település lelkészének Pethő Dénesnek.
A felvonulások után megkezdődtek a színpadi műsoraink. Itt köszönetet szeretnénk mondani a helyi intézmények, az ÁMK iskola és gimnázium, valamint a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola diákjainak és felkészítőiknek, a mezőcsáti citera zenekarnak, a mazsorett csoport minden tagjának, a Nyugdíjas Klub énekkarának, a Gereben együttesnek, Kálloy-Molnár Péternek, Tóth Viktóriának, a Ju-Jitsu bemutatót tartóknak, a Mezőcsát Népi együttes tagjainak, hogy színvonalas műsorukban gyönyörködhettünk.
A nap folyamán a Művelődési Ház termeiben és udvarán különböző kiállításokat tekinthettünk meg. Többek között Czakó Józsefné gyékény, Veres Jánosné méz, Tokaji József lakatos, késes, Fehérné Földi Mária hímzés, Pócsi Sámuel fafaragás, ÁMK Egressy Béni Általános Iskola kerámia, Kékedi Levente festés, Gergye Zoltán fazekas, Tóth Barnabás sajt különlegességek, Farkas Károly asztalos, az Öltögető foltvarró kör képviselői, az MBT cipő képviselői, Lévai Tünde gyógynövény, valamint a Dél-Borsodi LEADER Egyesület képviselői. Minden egyes kiállítónak meg szeretnénk köszönni, hogy idejét nem kímélve eljött és ez által gazdagabbá tette városunk napját.
A zsibongóban a Kistérségi Humánszolgáltató Központ dolgozóinak (Csorbáné Pásztor Zsuzsanna, Szabóné Csapkó Zsuzsanna, Papp Tiborné, Tóth Józsefné, Nagy Adrienn, Farkas Lászlóné, Kallóné Szilvási Zita, Kalló Kitti valamint a Dr. Enyedy Andor Ref. Ált. Isk., Óvoda és Bölcsőde munkatársa Ésikné Fekete Hajnalka) segítségével szórakozhattak gyermekeink. Köszönjük szépen az áldozatkész munkájukat. Sok kisgyermeknek szereztek örömet a lufi figurákkal, valamint az arcfestéssel.
A nap a ZaFire tűzzsonglőrök műsorával, majd utcabállal záródott. Az utcabált Bodnár Sándor és zenész társa tették hangulatossá.
Köszönetet szeretnénk mondani még mindazoknak, aki hozzájárultak az ebéd elkészítéséhez. Név szerint: Csótka Tibor, Bogdán Vince, Kovács Árpádné (Aranka), Nyírfa-Ker. Kft. Köszönet illeti meg azokat az embereket is, akik segítettek az előkészületekben (sátor állítás, üstök, üstházak összegyűjtése stb.) valamint a másnapi elpakolásban és a takarításban, ők a városgondnokság emberei. Köszönjük a polgárőrség és a rendőrség embereinek, hogy a nap bonyodalomtól mentesen zárult.
A köszönőlevél lezárásaként a rendezőknek és azoknak az embereknek, akik e napért dolgoztak, nagyon jól esett az a sok gratuláció, amit a város lakosságától kaptak, köszönjük szépen.

Tisztelettel:

Répásiné Balogh Mária
Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány elnöke

Tóth László
Mezőcsát Kultúrájáért Alapítvány alapítója